Quality Assurance

QUALITY ASSURANCE

Quality Assurance is een verzamelbegrip voor alle systematische activiteiten die worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van diensten of producten voldoet aan de vooraf gedefinieerde vereisten. Quality Assurance gaat daarbij verder dan alleen het beoordelen van het eindresultaat. Quality Assurance heeft als streven om mogelijke fouten in het productieproces te detecteren en om er vervolgens voor te zorgen dat ze niet meer voorkomen. Er zijn veel verschillende Quality Assurance processen en standaarden die vaak specifiek zijn toegesneden op een bepaald domein, zoals productieomgevingen, dienstverlening of softwareontwikkeling. Allemaal maken ze echter gebruik van gestructureerde testmethodieken, zoals testcycli met gebruikers of 'dress rehearsels', een verbeteringscyclus en kwantitatieve analyses.

Kwalitatief goede producten of diensten worden niet gedefinieerd als absoluut foutloos. Kwaliteit wordt gedefinieerd door de eindgebruiker of klant. Zij zijn het die bepalen of iets “fit for purpose” is. De implementatie van Quality Assurance maatregelen zet ons aan om de klantdefinitie van kwaliteit echt te achterhalen, in plaats van onze eigen visie daarop te volgen. Quality Assurance dwingt ons echt naar de “voice of the client” te luisteren. Bovendien helpen Quality Assurance maatregelen ons om kwaliteit ook te waarborgen in complexe omgevingen waar er sprake is van een waardeketen met veel (vaak externe) schakels, omdat Quality Assurance juist niet alleen naar het eindresultaat kijkt.